ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

НВО

НВО след края на VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ, От споделения линк може да получите информация относно организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас. Прием – Регионално управление на образованието – Пловдив (ruoplovdiv.bg)

Проверка на способностите – 7. клас

На вниманието на учениците от 7. клас и техните родители Съгласно заповед РД09-2048/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, подаването на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите е в периода 21.05.2024 г.-31.05.2024 г. На територията на област Пловдив се организира само изпит за проверка на способностите по музика, необходим за държавен […]

НВО – VII клас по чужд език

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Съгласно Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за  определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания, НВО в края на VII клас по чужд език (по желание на […]

Към началото