ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

НВО

НВО – VII клас по чужд език

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Съгласно Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за  определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания, НВО в края на VII клас по чужд език (по желание на […]

Към началото