ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Ръководство

Директор: 

Ирина Чолакова

 

Заместник-директор, учебна дейност:

Гергана Николова
nikolova.g@ou-dtalev.info

Иванка Найдева
naydeva.i@ou-dtalev.info

Заместник-директор, АСД:

Запрянка Жиговечка
zhigovechka.z@ou-dtalev.info

Ръководител направление ИКТ
Илия Добрев 
dobrev.i@ou-dtalev.info