ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

РъководствоДиректор:

Ирина Чолакова

cholakova.i@ou-dtalev.info


Заместник-директори, учебна дейност:

Лиляна Дочева

docheva.l@ou-dtalev.info

Ангел Стоянов

stoyanov.a@ou-dtalev.info

Заместник-директор, АСД:

Запрянка Жиговечка

zhigovechka.z@ou-dtalev.info


Към началото