ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Анкетна карта за проучване на желанията на учениците и избора им на занимания по интереси

Уважаеми родители и ученици, моля попълнете линка само при желание и интерес от Ваша страна за посещение на занимания по интереси ( извънкласни дейности ) за учебната 2020/ 2021 г. Линка следва да бъде попълнен до 28.09.2020 г. Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други. Анкетна карта за проучване на желания

Continue reading

15 септември 2020 г. – организация на първия учебен ден

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В трепетно очакване сме на първия учебен ден. Организацията вече Ви е сведена от класните ръководители на проведените първи организационни родителски срещи. Отново ви публикуваме основни детайли за деня: САМО ЗА ПЪРВИ КЛАС – тържествено откриване на двора с начален час 08:30 часа до 9:00 часа. След тържествената част САМО ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ влизат в сградата за провеждане на първия учебен ден. За учениците от ВТОРИ – СЕДМИ КЛАСОВЕ, началото на учебния ден е от 09:30 часа. Учениците се допускат съгласно разпределението на входове при задължително поставена МАСКА на лицето! Родители НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ В СГРАДАТА.

Continue reading

Правилник за работа в условията на COVID-19 и при извънредни ситуации

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Запознайте се с Правилника на ОУ „Димитър Талев“ за работа в условията на COVID-19 и при извънредни ситуации. Намира се в раздел “ Училищни документи“.

Continue reading

Електронно заявяване на купони за обяд в училищния стол

От тази учебна година ОУ “ Димитър Талев“ ще се присъедини към училищата в България, ползващи електронната платформа „Здравословно училище“. Родителите ще имат възможността да закупят купони по електронен път и да се информират чрез съобщения ежедневно обядвало ли е детето им и колко здравословно е менюто. Подробна информация как работи платформата ще прочетете на сайта на платформата и ще чуете на родителските срещи. ЗДРАВОСЛОВНО УЧИЛИЩЕ

Continue reading

Родителски срещи II, III,IV,VI,VII клас-учебна 2020/ 2021 г.

На 09.09 – виртуални родителски срещи за II,III,IV клас, начален час:18:00 ч. чрез https://classroom.google.com/ и https://meet.google.com/ на 10.09 – виртуални родителски срещи VI и VII клас, начален час 18:00 ч. чрез https://classroom.google.com/ и https://meet.google.com/ Във виртуалната класна стая на всяка паралелка ще бъдат публикувани от класните ръководители учебни планове на паралелките, дневно разписание, правилник за дейността на училището и правилник в условия на ковид-19 , ще бъдат приложени линкове за присъединяване към всяка родителска среща.

Continue reading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, публикуваме необходимите учебни помагала за учебна 2020/ 2021 г. по класове V, VI, VII

УЧЕБНИ-ПОМАГАЛА-ЗА-V-КЛАС-ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2020_2021-г.pdf УЧЕБНИ-ПОМАГАЛА-ЗА-VI-КЛАС-ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2020_2021-г.pdf УЧЕБНИ-ПОМАГАЛА-ЗА-VII-КЛАС-ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2020_2021-г.pdf

Continue reading

Провеждане на „Дни за ориентиране на първокласника“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ  УЧЕБНА 2020/ 2021, Потвърждаваме провеждането на инициативата ни „Дни за ориентиране на първокласника“ В дните 8, 9 и 10.09.2020 г. във времето 8:00 – 10:30 часа, тези от Вас, които желаят, следва да доведат децата си пред централния вход в посочения начален час. Учениците следва да са със защитни маски. Родителите НЕ СЕ ДОПУСКАТ ВЪВ ФОАЙЕТО. Класните ръководители ще поемат първокласниците от входа. Не е необходимо да си носят нещо задължително, като помагала например. Ние ще предоставим на всяко дете. Първа родителска среща ще има на 08.09.2020 г.  от 18:00 часа в двора на училището при

Continue reading

Родителски срещи – I и V клас учебна 2020/ 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви, че предстои провеждането на първата за учебната 2020/ 2021 година родителска среща за определени класове. Дните са както следва: 8 септември 2020 г. /вторник/ за родители на ученици от I клас. 9 септември 2020 г. /сряда/ за родители на ученици от V клас. Началният час и за двата дни е 18.00 часа. Мястото на провеждане е на двора на училището при спазване на общи и задължителни мерки във връзка с COVID-19.  Дневен ред на родителските срещи: 1. Запознаване с Правилника за дейността на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив 2. Запознаване с Пропускателния режим на училището 3.

Continue reading

Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа

Уважаеми родители, за всички нас предстои една необичайна учебна година изпълнена с нови изпитания и отговорности. В тази връзка прилагам линк към Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ и експерти от отдел „Киберсигурност“ и Центъра за безопасен интернет : https://sacp.government.bg/sites/default/files/news/pravila-za-bezopasnost-na-decata-i_0.pdf

Continue reading