ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват. – „Малкият принц“ – Антоан дьо Сент-Екзюпери

Ние четем… При нас във 2 б клас от ОУ ,,Д. Талев“ няма нужда да се обяснява много, защотоучениците сами разбират колко важно е да си грамотен, а нищо не прави този процеспо-лесен от четенето. Като пилотна паралелка по модела 1:1 в нашето училище, те вечеуверено използват инструментите на G suite за развиване и усъвършенстване не само начетивната си техника, но и за създаване на собствени произведения – приказки,разкази, коледни истории и рецепти.Използвани инструменти:Jamboard – вместо интерактивна дъска;Google Документи – за писане на собствени истории и споделяне с останалите закорекции и мнение;Google Презентации – за създаване на презентации на изучаваните

Continue reading

Срещи с родителите на ученици от I – VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В изпълнение на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“,ще се проведат онлайн срещи на родителите с учителите.13 ЯНУАРИ 2021 г. (сряда) от 18:00 часа във виртуалните класните стаи на I, II,III,IV класове.На 14 ЯНУАРИ 2021 г. (четвъртък) от 18:00 часа във виртуалните класните стаи на V, VI, VII класове.Ще получите обратна връзка за резултатите от обучението и възможностите за развитие на учениците във връзка с приключване на първи учебен срок за учебната 2020/ 2021 година.

Continue reading

НАГРАЖДАВАНЕ ТРАДИЦИОННИ КОЛЕДНИ КОНКУРСИ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“

НАГРАДИ 1 място: ваучер 50 лв. 2 място: ваучер 30 лв. 3 място: ваучер 20 лв ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:  КАКВО Е ЗА МЕН КОЛЕДА? 1 място: Мари Жиговечка, 6.б клас 2 място: Никол Шопова, 4.в клас 3 място: Васил Мадански, 3. г клас ВТОРА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ЗА…1 място: Елица Стоицева, 4.д клас 2 място: Радина Неделчева, 1.б клас 3 място: Елина Арнаудова, 2. д клас ТРЕТА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДА В ИЗКУСТВОТО 1 място: Петя Полянова, 6.д клас 2 място: Робин Спасов, 3.б клас 3 място: Стелиян Иванов, 2. д клас

Continue reading

Учебен процес 04.01-31.01.2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че учебният процес за периода 04.01 – 31.01.2021 г. ще се реализира при следната организация: 1. За учениците от I – IV клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение чрез присъствено обучение по утвърденото седмично и дневно разписание. 2. За учениците от V – VII клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение чрез обучение в електронна среда от разстояние. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ПРОМЕНИ НА ОБЩИНСКО И/ИЛИ НАЦИОНАЛНО НИВО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ СВОЕВРЕМЕННО! 3. Относно обезпечаване на учебния процес откъм електронни устройства за учениците, Ви информираме, че на 04.01.2021 г. класните ръководители

Continue reading

Учениците от модела 1 : 1

В рамките на 2 дни с много динамика и работа в дигитална среда бяха използвани следните инструменти: Google classroom – за организация на виртуалната класна стая; Google docs – за създаване на пикселни русунки; Jamboard – вместо интерактивна бяла дъска; Google Meet – за обяснени и разяснение от г-н Добрев и разбира се Забавление и учене Добре ръководени от класния ръководител Гергана Николова, учениците от 2б клас успешно навлизат в дигиталния свят.

Continue reading

Изводи и аспекти на усъвършенстване от анкетно проучване за качеството на предлагания обяд в начален етап

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Тази анкета имаше за цел да проучи Вашето виждане и оценка на качеството на предлагания обяд като здравословно и пълноценно хранене на учениците. Резултатите от анкетата  ни дават обратна връзка от Вас и от педагогическите специалисти в начален етап на основното образование, както и ще определят необходимостта от последващи действия, както от наша, така и от страната на изпълнителя за кетъринг.  Благодарим Ви, че бяхте активни и отделихте време, за да я попълните.

Continue reading