ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Администрация


Главен счетоводител:

Анна Меретева

mereteva.a@ou-dtalev.info


Технически секретар:

Кремена Николова

nikolova.k@ou-dtalev.info


ЗАС:

Севдалина Попова

popova.s@ou-dtalev.info


Библиотекар:

Tеодора Ганчовска

ganchovska.t@ou-dtalev.info


Към началото