Администрация

Главен счетоводител
Анна Меретева
mereteva.a@ou-dtalev.info

Технически сътрудник
Стефка Манахилова
manahilova.s@ou-dtalev.info

ЗАС
Димитринка Тамахкярова
tamahkyarova.d@ou-dtalev.info

Библиотекар
Ана Кундурджийска
ou_dtalev_biblioteka@mail.bg