ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Администрация

Главен счетоводител
Анна Меретева
a.mereteva_talev@mail.bg
mereteva.a@ou-dtalev.info

Технически сътрудник
Цветослава Атанасова
atanasova.c@ou-dtalev.info

ЗАС
Димитринка Тамахкярова

tamahkyarova.d@ou-dtalev.info

Библиотекар
Ана Кундурджийска

ou_dtalev_biblioteka@mail.bg