ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Прием I клас. Преместване – свободни места по класове/ паралелки.

Техническа профилактика