ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ГРАФИК ОБЕДНО ХРАНЕНЕ

Приложение № 2 към Заповед № РД-10-1758/14.09.2023 г.

График за организация на обедно хранене на учениците от ЦОУД за учебната 2023/2024 година

ГРУПАБРОЙ УЧЕНИЦИЧАС НА ВЛИЗАНЕЧАС НА ИЗЛИЗАНЕВРЕМЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ЦОУД 1.а, 1.б, 1.в, 1.г, 1.д, 1.е14412:25 ч.12:45 ч.5 минути до 12:50 ч.
ЦОУД 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д, 2.е15512:50 ч.13:10 ч5 минути до 13:15 ч
ЦОУД 3.а, 3.б, 3.в, 3.г, 3.д, 3.е13413:15 ч.13:35 ч.5 минути до 13:40 ч.
ЦОУД 4-1, 4-24413:40 ч.14:00 ч.5 минути до 14:05 ч.
Към началото