ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ТОЧКОВА СИСТЕМА ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ

Оценяването на контролните работи е по точкова система за всеки етап на образование.

Прогимназиален етап

23 т. – 25 т.Отличен (6)
18 т. – 22 т .Много добър (5)
12 т. – 17 т.Добър (4)
7 т. – 11 т.Среден (3)
0 т. – 6 т.Слаб (2)

Съобразно критериите за оценяване на класните работи по учебните предмети български език и литература и математика, преподавателят може да използва точкова система. Точковата система се прилага задължително във формата на класната работа.

За ученици със СОП, обучавани по индивидуални учебни програми

V – VII клас:

25 т. – 19 т.Постига изискванията
18 т. – 12 т.Справя се
11 т. – 0 т.Среща затруднения
Към началото