ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Свободни работни места

Учител в начален етап на основното образование – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал.1, т. 3 и във връзка с чл.70, ал. 1 от КТ

Дата на публикацията: 29.11.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Учител в начален етап на основното образование – 1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т.3 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ. 

Мястото е свободно от 15.12.2023 г.

Заповед № РД-10-430 от 28.11.2023 г. процедура за набиране на педагогически персонал на длъжност учител в начален етап на основното образование

Непедагогически персонал на длъжност: Огняр – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

Дата на публикацията: 15.11.2023 г.

Протокол № 2 – Списък класирани, некласирани и неявили се кандидати за огняр

Дата на публикацията: 14.11.2023 г.

Протокол № 1 – Списък допуснати и недопуснати кандидати за огняр

Дата на публикацията: 03.11.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

Огняр – 1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Мястото е свободно от 16.11.2023 г.

Уважаеми кандидати, моля да се запознаете и с длъжностната характеристика на огняр

Длъжностна характеристика Огняр

Заповед № РД-10-282 /06.11.2023 г. за набиране на непедагогогически персонал на длъжност огняр

Заявление за подбор на персонал- по образец на училището

Завеждащ административна служба – 1 работно място, 1 щатна бройка, по чл. 67 ал. 1 т. 1 и във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ

Дата на публикацията: 16.10.2023 г.

Заповед № РД-10-129 за прекратяване процедура за подбор на НПП за длъжност ЗАС

Дата на публикацията: 13.10.2023 г.

Протокол № 1 към Процедура за подбор на непедагогически персонал за длъжност ЗАС

Дата на публикацията: 02.10.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

Завеждащ административна служба – 1 работно място, 1 щатна бройка, по чл. 67 ал. 1 т. 1 и във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ

Мястото е свободно от 23.10.2023 г.

Уважаеми кандидати, моля да се запознаете и с длъжностната характеристика на ЗАС

Длъжностна характеристика ЗАС

Заповед № РД-10-40 от 27.09.2023 г. процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжност ЗАС

Заявление за подбор на персонал

Непедагогически персонал на длъжност: Огняр – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

Дата на публикацията: 03.11.2023 г.

Протокол № 2 за класирани, некласирани и неявили се кандидати за длъжност огняр

Дата на публикацията: 23.10.2023 г.

Протокол № 1 допуснати и недопуснати кандидати за длъжност огняр

Дата на публикацията: 23.10.2023 г.

Заповед № РД-13-162 за изменение на процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността огняр

Дата на публикацията: 26.09.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

Огняр – 1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Мястото е свободно от 30.10.2023 г.

Уважаеми кандидати, моля да се запознаете и с длъжностната характеристика на огняр

Длъжностна характеристика Огняр

Заповед № РД-10-22 / 25.09.2023 г. за набиране на непедагогогически персонал на длъжност огняр

Заместник-директор АСД – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал. 1 от КТ

Дата на публикацията: 13.10.2023 г.

Протокол № 2 за класирани, некласирани и неявили се кандидати за длъжност Заместник- директор АСД

Дата на публикацията: 06.10.2023 г.

Протокол № 1 за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Заместник-директор АСД

Дата на публикацията: 26.09.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

Заместник-директор АСД – 1 работно място, 1 щатна бройка , по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ.

Мястото е свободно от 19.10.2023 г.

Уважаеми кандидати, моля да се запознаете и с длъжностната характеристика на заместник-директор АСД

Длъжностна характеристика ЗД АСД

Заповед № РД-10-20 от 25.09.2023 г. процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжност заместник-директор АСД.

Заместник-директор учебна дейност – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68 , ал. 1 т. 3 от КТ, преподавателска заетост по История и цивилизации в прогимназиален етап на основното образование.

Дата на публикацията: 04.09.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Заместник-директор учебна дейност 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68 , ал. 1 т. 3 от КТ, преподавателска заетост по История и цивилизации в прогимназиален етап на основното образование.

Мястото е свободно считано от 15.09.2023 г.

Заповед № РД-10-1688 процедура за набиране на ПС за длъжност ЗДУД с преподавателска заетост История и цивилизации в прогимназиален етап

Дата на публикацията: 11.09.2023 г.

Дата на публикацията: 13.09.2023 г.

Учител в общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование, преподавателска заетост по КМ и ИТ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Дата на публикацията: 04.09.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Учител в общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование, преподавателска заетост по КМ и ИТ –1 работно място, 1 щатни бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Мястото е свободно считано от 15.09.2023 г.

Заповед № РД-10-1687 процедура за подбор , за длъжност Учител в прогимназиален етап на основното образование, преподавателска заетост по КМ и ИТ

Дата на публикацията: 11.09.2023 г.

Дата на публикацията: 13.09.2023 г.

Учител в общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование, преподавателска заетост по БЕЛ и история и цивилизации –2 работни места, 2 щатни бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Дата на публикацията: 11.08.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Учител в общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование, преподавателска заетост по БЕЛ и история и цивилизации –2 работни места, 2 щатни бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Местата са свободни от 07.09.2023 г.

Заповед № РД-10-1561 процедура за набиране на педагогически персонал на длъжност „Учител прогимназиален етап на основното образование“

Дата на публикацията: 28.08.2023 г.

Протокол № 1 на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност учител в прогимназиален етап на основното образование, преподавателска заетост по БЕЛ и история и цивилизации

Дата на публикацията: 31.08.2023 г.

Протокол № 2 за класирани, некласирани и неявили се кандидати за длъжност учител в ПЕ по БЕЛ и история и цивилизации

Ръководител направление информационни и комуникационни технологии – 1 работно място, 1 щатна бройка, по чл. 67 , ал. 1 , т. 1 от КТ.

Дата на публикацията: 04.08.2023 г.

Ръководител направление информационни и комуникационни технологии – 1 работно място, 1 щатна бройка, по чл. 67 , ал. 1 , т. 1 от КТ. Преподавателска заетост по Компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап на основното образование.

Мястото е свободно от 04.09.2023 г.

Заповед № РД-10-1550 от 04.08.2023 г. процедура за набиране на педагогически персонал за длъжност РНИКТ с преподавателска заетост по КМИТ в прогимназиален етап на основното образование

Дата на публикацията: 21.08.2023 г.

Дата на публикацията: 01.09.2023 г.

Протокол № 2 за класирани, некласирани и неявили се кандидати за длъжност РНИКТ

Заместник-директор учебна дейност – 1 работно място, 1 щатна бройка , по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Дата на публикацията: 04.08.2023 г.

Заместник-директор учебна дейност – 1 работно място, 1 щатна бройка , по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Преподавателска заетост по Компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап на основното образование.

Мястото е свободно от 04.09.2023 г.

Заповед № РД-10-1549 от 04.08.2023 г. процедура за набиране на педагогически персонал за длъжност ЗДУД с преподавателска заетост по КМИТ в прогимназиален етап на основното образование

Дата на публикацията: 21.08.2023 г.

Дата на публикацията: 01.09.2023 г.

Протокол № 2 за класирани, некласирани и неявили се кандидати за длъжност ЗДУД

Учител в прогимназиален етап на основното образование (преподавателска заетост по Химия и опазване на околната среда и Човекът и природа) – 1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Дата на публикацията: 04.08.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Учител в прогимназиален етап на основното образование (преподавателска заетост по Химия и опазване на околната среда и Човекът и природа) – 1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Мястото е свободно от 04.09.2023 г.

Заповед № РД-10-1548 от 04.08.2023 г. процедура за набиране на педагогически персонал за длъжност учител ХООС и ЧП в прогимназиален етап на основното образование

Дата на публикацията: 22.08.2023 г.

Списък на допуснати недопуснати до втори етап кандидати ХООС

Дата на публикацията: 31.08.2023 г

Протокол № 2 за класирани, некласирани и неявили се кандидати за учител в ПЕ по ХООС и ЧП

Към началото