ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Author : Ангел Стоянов

НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Учебните занятия започват на 08.02.2024 г. от 08:00 часа, присъствено със седмичното разписание за втори срок. начален етап: СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ | ОУ „Димитър Талев“ (ou-dtalev.info) прогимназиален етап: СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ | ОУ „Димитър Талев“ (ou-dtalev.info)

НВО – VII клас по чужд език

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Съгласно Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за  определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания, НВО в края на VII клас по чужд език (по желание на […]

ОРЕС – 29.01.2024 г. – 02.02.2024 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На основание Заповед № РД-01-118/26.01.2024 год. на директора на РЗИ-Пловдив и Заповед №РД09-205/26.01.2024 г. на министъра на образованието и науката за периода 29.01.2024 г. – 02.02.2024 г. всички ученици 1.-7. клас ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез Google classroom. Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля да […]

“Безопасност на движението по пътищата”

С интерес и внимание, всички ученици от първи клас на ОУ „Димитър Талев“ проучиха и коментираха брошурите /изготвени по инициатива на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”/, които им бяха връчени от г-жа Елица Чуканска и г-н Георги Илиев, членове на училищна комисия по Безопасност на движението по пътищата. Образователният ресурс цели напомняне на […]

„За вълшебна коледа в дома за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария-Луиза“, гр. Пловдив”

Толкова много красота, творчество и доброта заляха днес училищния двор. БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР 2023 Събраната сума е абсолютен рекорд за нас 11 738 лв. Средствата са за деца, лишени от родителски грижи от дом „Княгиня Мария- Луиза“, гр. Пловдив. Всяка една от общо 39-те паралелки от класовете взеха участие. Огромно БРАВО на всички учениците и […]

Спортът за успешна социална интеграция

Спортът създава един по-добър общ свят, в който хората приемат различията помежду си спокойно и отворено, без страх и предубеждения. Спортът помага да бъдем активни в избора си и всеки да изрази своите мисли, чувства и потребности. На 26.11.2023 година Бойко Атанасов, ученик от 6. д клас взе участие в първия държавен турнир по хокей […]

ИЗЯВИ И ОТЛИЧИЯ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 04.10.2023 г. в Националния дворец на децата, град София се проведе награждаването в Националния ученически конкурс „Зелена планета“. Наред с ученици от цяла България, Соня Симова от 7. д клас спечели първа награда в номинацията „Природата и съдбите на хората“ – литературен конкурс за авторски размисли, раздел: поезия, възрастова категория: 5.-7. клас! […]

КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ

В продължение на 3 седмици учениците от 4. клас в ОУ „Димитър Талев“ събираха капачки, които да дарят на кампанията „Капачки за бъдеще“ и да подпомогнат тяхната кауза за закупуване на неонатологично линейка. С много старание, любов и надежда учениците носиха всеки ден събраните от тях капачки. Успяхме да напълним цели 9 чувала, които днес […]

СПОРТЕН ПРАЗНИК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Информираме Ви за организацията на спортния празник, който е неучебен, но присъствен ден за всички ученици: Учениците от прогимназиален етап да се явят 15 минути преди началото на съответната дейност, определена в програмата за провеждане на спортния празник.Учениците от начален етап да се явят в класните стаи на паралелките в 7:45 […]

Към началото