Автор: Ангел Стоянов

УЧИЛИЩЕ И УНИВЕРСИТЕТ В СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРИЕМСТВЕНОСТ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

 Тридесет педагогически специалисти от  ОУ “Димитър Талев” със заявка за учители-наставници при  практическата  подготовка и квалификация  на студентите от  ПУ…