ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

I клас

КАМПАНИЯ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тук ще намерите актуална информация за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2024/ 2025 г.

График на дейностите

Наредба за прием на Община Пловдив                     

https://plovdiv.obshtini.bg/doc/3877423

Вход в електронната система за прием и класиране           

 https://priem.plovdiv.bg/

Проверете в района на ОУ „Димитър Талев“ ли е адресът Ви по местоживеене?                    https://priem.plovdiv.bg/check_address                                                                                        

„Отворени врати за родители – прием първи клас, 17 и 18 април 2024 г.“ 

Линк за регистрация в инициативата дни на „Отворени врати“ в ОУ „Димитър Талев“

Необходими документи, които следва да представите като приложение към заявлението за
записване в първи клас

Следете и facebook страницата: Основно училище „Димитър Талев“, гр. Пловдив https://www.facebook.com/oudtalevpld.


(Виртуална разходка по всяко време.)

Към началото