Прием I клас

З А П О В Е Д

№ РД-10-1493 Пловдив, 31.08.2022 г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 45, ал. 3 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  и във връзка със Заповед № РД-10-913 от 21.03.2022 г.  за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2022/2023 учебна година,  заповеди за записване на приети ученици № РД-10-1473/ 23.08.2022 г., № РД-10-1474/ 23.08.2022 г. и №  РД-10-1492/ 31.08.2022 г. във връзка с получено разрешение от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-4070/ 30.08.2022 г. 

УТВЪРЖДАВАМ:

Списъците на приетите  ученици  по паралелки за учебната 2022/2023  г., както следва в Приложение № 1,2,3,4,5,6  към настоящата заповед.

Утвърдените списъци по паралелки да бъдат публикувани на сайта на училището от г-н Илия Добрев, РНИКТ  в срок до 01.09.2022 г. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение чрез изпращане на служебните им електронни пощи.

ИРИНА ЧОЛАКОВА /п/

Директор на ОУ “Димитър Талев”, град Пловдив

ИВ/ЗДУД


Приложение №1 към заповед № РД-10-1493/ 31.08.2022 г.

Списък на учениците от I.a клас 2022/ 2023 учебна година

Класен ръководител: Юлия Савова

Брой момичета: 11 Брой момчета: 14

Избираеми учебни часове (обучение за придобиване на разширената подготовка) по:

 • Български език и литература – 1 час
 • Английски език  –  1  час
 • Математика – 1 час
 1. Антон Славчев Самунев  
 2. Антоан Стоянов Христосков 
 3. Алексей Манолов Христев 
 4. Александър Тодоров Шалапатов 
 5. Божидар Живков Мустанов 
 6. Вилизар Светославов Кътев 
 7. Виктория Недялкова Пеева 
 8. Владимир Петков Чаков 
 9. Габриела Георгиева Шокова
 10. Деа Димитрова Йорданова 
 11. Дарина Николаева Абаджиева 
 12. Ивон Тонева Минкова 
 13. Иван Борислав Попалексов 
 14. Изабел Василева Радомирова
 15. Йордан Анев Митков 
 16. Илиян Иванов Качаков
 17. Катрин Василева Радомирова
 18. Красимир Адриянов Андреев 
 19. Лора Димитрова Русева 
 20. Мартин Стоянов Георгиев 
 21. Румен Георгиев Бодуров 
 22. Рая Александрова Георгиева 
 23. Павел Тихомиров Павлов 
 24. Пресиян Константинов Лиров
 25. Симеон Константинов Митрушев 
 26. Юлияна Георгиева Димитрова 

Приложение №2 към заповед № РД-10-1493/ 31.08.2022 г.

Списък на учениците от I.б клас 2022/ 2023 учебна година

Класен ръководител: Марияна Острева

Брой момичета:14 Брой момчета:11

Избираеми учебни часове (обучение за придобиване на разширената подготовка) по:

 • Български език и литература – 1 час
 • Английски език – 1 час
 • Математика – 1 час
 1. Ангел Красимиров Кокалов
 2. Александър Георгиос Мартакис 
 3. Анастасия Хараланова Хараланова 
 4. Георги Петров Кънев
 5. Гергана Георгиева Николова
 6. Габриела Живкова Стоянова
 7. Даниела Иванова Добрева 
 8. Денислав Даниелов Даскалов
 9. Иван Иванов Влашкинов 
 10. Йоана Петрова Ламбрева
 11. Йоанна Христова Гавазова
 12. Кристиян Симеонов Танчев 
 13. Лилия Георгиева Дечева
 14. Мария Александрова Митева 
 15. Матеа Стоянова Плачкова
 16. Моника Костадинова Лупова
 17. Максим Атанасов Петковски 
 18. Никол Петрова Иванова 
 19. Никол Георгиева Кабакова 
 20. Рая Кръстева Караманска 
 21. Ралица Анатолиева Николова
 22. Стиляна Георгиева Мандова
 23. Стефан Иванов Георгиев
 24. Тодор Тодоров Георгиев
 25. Яница Милкова Ганева 

Приложение №3 към заповед № РД-10-1493/ 31.08.2022 г.

Списък на учениците от I.в клас 2022/ 2023 учебна година

Класен ръководител: Татяна Златанова

Брой момичета: 12 Брой момчета: 12

Избираеми учебни часове (обучение за придобиване на разширената подготовка) по:

 • Български език и литература – 1 час
 • Английски език – 1 час
 • Математика – 1 час
 1. Александър Бисеров Веселинов 
 2. Божидар Стефанов Николов
 3. Даная Асенова Давидова 
 4. Даниела Константинова Генова
 5. Даниел Димитров Русов 
 6. Дениз Валериев Бояджиев 
 7. Деанира Пламенова Иванова 
 8. Димитър Иванов Павлов
 9. Евелина Николаева Янакиева 
 10. Ема Ангелова Тодорова 
 11. Йоан Николаев Ерев 
 12. Катрин Петрова Ботева 
 13. Катерина Русенова Мочукова 
 14. Кирил Димитров Александров
 15. Кристиян Ивайлов Димитров
 16. Мирая Тодорова Тодорова 
 17. Петя Йорданова Славчева 
 18. Рая Ангелова Димитрова
 19. Рая Владимирова Ласкова 
 20. Раян Александров Землянов
 21. Румен Тончев Цеков 
 22. Стоян Йорданов Михайлов 
 23. Теодора Добромирова Джамджиева
 24. Христо Русков Тончев 

Приложение №4 към заповед № РД-10-1493/ 31.08.2022 г.

Списък на учениците от I.г клас 2022/ 2023 учебна година

Класен ръководител: Петя Георгиева 

Брой момичета: 15 Брой момчета: 11

Избираеми учебни часове (обучение за придобиване на разширената подготовка) по:

 1. Български език и литература – 1 час
 2. Английски език  –  1  час
 3. Математика – 1 час
 1. Антон Атанасов Георгиев 
 2. Антония Найденова Герчева 
 3. Асен Александров Стоилов 
 4. Боян Момчилов Брънзов 
 5. Валентина Стефанова Петкова 
 6. Велизар Илиев Маринов 
 7. Василена Генова Василева 
 8. Георги Николов Мърхов 
 9. Деян Атанасов Михайлов 
 10. Десислава Илиянова Стаменова 
 11. Ева Любомирова Петрова 
 12. Ема Йорданова Колева 
 13. Емма Михайлова Терзиева 
 14. Ивелин Стоянов Стоянов 
 15. Крисия Василева Василева 
 16. Кристиян Владиславов Чаушев 
 17. Марина Димитрова Стойчева 
 18. Мария Иванова Василева 
 19. Микаела Петрова Накова
 20. Рая Николаева Димитрова 
 21. Симона Ботева Тончева 
 22. Стефан Десиславов Иванов 
 23. Христен Мирославова Захариева 
 24. Яна Николаева Павлова 
 25. Янислав Насков Здравков 

Приложение №5 към заповед № РД-10-1493/ 31.08.2022 г.

Списък на учениците от I.д клас 2022/ 2023 учебна година

Класен ръководител: Юлия Василева

Брой момичета: 15 Брой момчета: 10

Избираеми учебни часове (обучение за придобиване на разширената подготовка) по:

1. Български език и литература – 1 час
2. Английски език  –  1  час
3. Математика – 1 час

 1. Виктория Тодорова Георгиева
 2. Велин Иванов Лещев 
 3. Георги Василев Дринов 
 4. Грета Тодорова Орманова
 5. Даниел Бориславов Кавазов 
 6. Дария Димитрова Ташева 
 7. Денислав Димитров Стоянов 
 8. Даная Радославова Тоскова 
 9. Деница Красимирова Дичева 
 10. Димитър Красимиров Кръстев 
 11. Евалин Василева  Богатева 
 12. Елица  Недялкова Димова 
 13. Елиф Мюмюн Емин 
 14. Емилия Тодорова Тричкова 
 15. Ивон Калоянова Генева 
 16. Кристиан Николаев Йорданов
 17. Константин Владиславов Киров 
 18. Кристиан Костадинов Бочуков 
 19. Миа Благовестова Рускова 
 20. Михаил Ангелов Калфов
 21. Мелани Руменова Манолова
 22. Никол Владимирова Карабова
 23. Никол Мирославова Муерова
 24. Симона Крумова Вълчева 
 25. Стефан Николаев Савов 

Приложение №6 към заповед № РД-10-1493/ 31.08.2022 г.

Списък на учениците от I.е клас 2022/ 2023 учебна година

Класен ръководител: Красимира Кирева

Брой момичета: 17 Брой момчета: 9

Избираеми учебни часове (обучение за придобиване на разширената подготовка) по:

 1. Български език и литература – 1 час
 2. Английски език  –  1  час
 3. Математика – 1 час
 1. Ангел Веселинов Недялков 
 2. Берат Бахрединов Юсеинов 
 3. Валентин Валентинов Георгиев
 4. Вилиана Вътева Желева 
 5. Габриела Младенова Хаджийска
 6. Денислав Динков Бакалов 
 7. Елия  Илиева Йовчева
 8. Емил Георгиев Георгиев
 9. Зоя Станимирова Христова
 10. Иванина Мигленова Емилова
 11. Иван Ангелов Киришев 
 12. Йоана Янкова Янева
 13. Катрин Бориславова Симеонова 
 14. Калина Георгиева Рангелова 
 15. Лиляна Цвенова Чанева
 16. Мариана Иванова Колешева 
 17. Магдалена Кабакова
 18. Невена Димитрова Ганева
 19. Нелия Илиева Томаатанасова
 20. Паола Дилянова Карагьозова 
 21. Рая Ангелова Тренкова
 22. Рания Шотова
 23. Раян Каров
 24. Светлозара Димитрова Шанкова
 25. Симеон Стамов Стамов
 26. Теодор Петров Райчев