ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Бюджет

Бюджет 2021 г.

Отчет – 31.03.2021г.

Отчет – 30.06.2021г.

––––––––

Отчет – 31.12.2020г.

––––––––

Отчет – 30.09.2020 г.

––––––––

––––––––

Отчет – 31.03.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Бюджет 2020г. 

Неспециализирани училища

Ресурсно подпомагане

Спорт за всички

–––––––-

отчет-31.12.19-г

отчет 30.09.19

отчет 30.06.2019 г.

отчет 31.03.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Бюджет 2019 г.

–––––––––

отчет 31.12.18 г.

отчет 30.09.18 г.

отчет 30.06.18 г.

отчет 31.03.18 г.

Бюджет 2018 г.

–––––––––

Бюджет 2017 и отчет за изпълнението му