Контакти

Пловдив, 4004
ул. „Кузман Шапкарев“ № 1

e-mail:

info-1690544@edu.mon.bg
primary.school@ou-dtalev.info

Активни телефонни номера от 8:00 до 16:30 часа в работни дни
тел.: 032/ 692 034 – директор/ технически секретар
тел.: 032/692 388 – заместник-директор УД
тел.: 032/692 791 – ЗДАСД

Форма за контакти