ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ГРАФИЦИ РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЕД. СЪВЕТНИК И УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Понеделник08.00 – 14.30 часа
 почивка от 12.00 до 12.30 ч.
Вторник08.00 – 14.30 часа  
почивка от 12.00 до 12.30 ч.
Сряда11.00 – 17.30 часа 
почивка от 14.30 до 15.00 ч.
Четвъртък11.00 – 17.30 часа  
почивка от 14.30 до 15.00 ч.
Петък08.00 – 14.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч.
09.02.2024 г.
23.02.2024 г.
08.03.2024 г.
22.03.2024 г.
19.04.2024 г.
03.05.2024 г.
17.05.2024 г.
31.05.2024 г.
14.06.2024 г.
28.06.2024 г.
12.07.2024 г.
26.07.2024 г.
11.00 – 17.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч.
16.02.2024 г.
01.03.2024 г.
15.03.2024 г.
29.03.2024 г.
12.04.2024 г.
26.04.2024 г. 
10.05.2024 г.
24.05.2024 г.
07.06.2024 г.
21.06.2024 г.
05.07.2024 г.
19.07.2024 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПСИХОЛОГА

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Понеделник11.00 – 17.30 часа  
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
Вторник11.00 – 17.30 часа 
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
Сряда08.00 – 14.30 часа  
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
Четвъртък08.00 – 14.30 часа  
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
Петък08.00 – 14.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч.
16.02.2024 г.
01.03.2024 г.
15.03.2024 г.
29.03.2024 г.
12.04.2024 г.
26.04.2024 г. 
10.05.2024 г.
24.05.2024 г.
07.06.2024 г.
21.06.2024 г.
05.07.2024 г.
19.07.2024 г.
11.00 – 17.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 

09.02.2024 г.
23.02.2024 г.
08.03.2024 г.
22.03.2024 г.
19.04.2024 г.
03.05.2024 г.
17.05.2024 г.
31.05.2024 г.
14.06.2024 г.
28.06.2024 г.
12.07.2024 г.
26.07.2024 г.

Към началото