ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ГРАФИЦИ РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЕД. СЪВЕТНИК И УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Понеделник08.00 – 14.30 часа
 почивка от 12.00 до 12.30 ч.
Вторник08.00 – 14.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч.
Сряда11.00 – 17.30 часа 
почивка от 14.30 до 15.00 ч.
Четвъртък11.00 – 17.30 часа  
почивка от 14.30 до 15.00 ч.
Петък08.00 – 14.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч.
06.10.2023 г. 20.10.2023 г. 03.11.2023 г. 17.11.2023 г. 01.12.2023 г. 15.12.2023 г.
11.00 – 17.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч.
29.09.2023 г. 13.10.2023 г. 27.10.2023 г. 10.11.2023 г. 24.11.2024 г. 08.12.2023 г. 22.12.2023 г.

Забележка: графикът е изготвен до края на  календарната 2023 година

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПСИХОЛОГА

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Понеделник11.00 – 17.30 часа  
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
Вторник11.00 – 17.30 часа 
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
Сряда08.00 – 14.30 часа  
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
Четвъртък08.00 – 14.30 часа  
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
Петък08.00 – 14.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч.
29.09.2023 г. 13.10.2023 г. 27.10.2023 г. 10.11.2023 г. 24.11.2024 г. 08.12.2023 г. 22.12.2023 г.
11.00 – 17.30 часа
почивка от 12.00 до 12.30 ч. 
06.10.2023 г. 20.10.2023 г. 03.11.2023 г. 17.11.2023 г. 01.12.2023 г. 15.12.2023 г.

Забележка: графикът е изготвен до края на  календарната 2023 година

Към началото