ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Седмичното разписание за първи учебен срок на учебната 2023/2024 е утвърдено със Заповед № РД-10-1723/11.09.2023 г. на директора на ОУ „Димитър Талев“.

Към началото