ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Седмичното разписание за втори учебен срок на учебната 2023/2024 е утвърдено със Заповед № РД-10-727/24.01.2024 г. на директора на ОУ „Димитър Талев“.

Към началото