ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Проверка на способностите – 7. клас

снимка: https://nova.bg/

На вниманието на учениците от 7. клас и техните родители

Съгласно заповед РД09-2048/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, подаването на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите е в периода 21.05.2024 г.-31.05.2024 г.

На територията на област Пловдив се организира само изпит за проверка на способностите по музика, необходим за държавен прием в VIII клас за учебната 2024/2025 г. по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив.

Прилагаме Ви образец на заявлението за проверка на способностите във формат Word. Кодът на изпита, който се вписва в заявлението за музика е: 03. В заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по музика задължително се записва „Музика – …………… /посочва се какъв инструмент или пеене/“. Необходимо е попълване на всички реквизити!

Попълнените заявления да се предадат в срок до 30.05.2024 г. на Лиляна Дочева, зам.-директор УД чрез класните ръководители.

Проверка на способностите – 7. клас
Към началото