ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Други педагогически специалисти

Йорданка Димитрова – Педагогически съветник
dimitrova.y@ou-dtalev.info

Веселин Ганев – Психолог
ganev.v@ou-dtalev.info

Стойка Македонска – Логопед
makedonska.s@ou-dtalev.info

Николета Талева – Ресурсен учител
talev.n@ou-dtalev.info