ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

„Будителят, който ме вдъхновява“

Наградени ученици в конкурса на тема „Будителят, който ме вдъхновява“, инициатива на ученици от Ученически съвет на ОУ “Димитър Талев”, гр. Пловдив 

категория рисунка:

І – во място: Иван Пиперков, ІІІ б клас;

ІІ – ро място: Йоана Костадинов, ІІІ б клас;

ІІІ – то място: Георги Балабански, ІV д клас;

Грамота за участие в категория есе:

Яница Татарова, VІІ а клас;

Ева Михайлова, VІ д клас.

Грамотите бяха връчени от Владимир Калфов, председател на УС.

„Будителят, който ме вдъхновява“
Към началото