ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Срещи с родители, 2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля да се запознаете с графика за срещи с родители, както следва:
15.05.2024 г. – 1., 2., 3. клас;
30.05.2024 г. – 4. клас;
05.06.2024 г. – 5. клас;
06.06.2024 г. – 6. клас;
11.06.2024 г. – 7. клас

Начален час: 18:15 часа
Време за провеждане: 45 минути
Място на провеждане: класна стая на паралелката

Дневен ред:

  1. Обратна връзка за резултатите от обучението на учениците. Възможности за развитие и мерки за повишаване на срочния им успех.
  2. Избор на ИУЧ и спортни дейности за учебната 2024/2025 година.
  3. Запознаване с Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, утвърдени със Заповед № РД-09-3543/01.11.2023 г. на министъра на образованието и науката /за 5. и 6. клас/. 

Дневен ред за 7. клас: 

  1. Обратна връзка за резултатите от обучението на учениците. Възможности за развитие и мерки за повишаване на срочния им успех.
  2. НВО по български език и литература и математика в края на 7. клас. Прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година
Срещи с родители, 2024
Към началото