ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

СПОРТЕН ПРАЗНИК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Информираме Ви за организацията на спортния празник, който е неучебен, но присъствен ден за всички ученици:

Учениците от прогимназиален етап да се явят 15 минути преди началото на съответната дейност, определена в програмата за провеждане на спортния празник.
Учениците от начален етап да се явят в класните стаи на паралелките в 7:45 часа.
Класните ръководители на паралелките I – IV клас да раздадат подкрепителната закуска на учениците до 8:05 часа.

КласНачалоКрай
I – IV8:15 часа10:10 часа
V – VII9:45 часа12:30 часа
СПОРТЕН ПРАЗНИК
Към началото