ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

НЕУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Информираме Ви за всички неучебни, но присъствени дни във връзка с чл. 105, ал. 4 от ЗПУО за учебната 2023/2024 година:

27.10.2023 г. – Спортен празник

26.04.2024 г. – Патронен празник

02.05.2024 г. –  Ден за активно гражданство на учениците чрез дейности за устойчивост на здравното, екологично и интеркултурно образование

НЕУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ
Към началото