ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Коледно предизвикателство към паралелка 1:1 в III клас

В паралелка 1:1 от III г използваха Micro:bit, за да програмират. Учениците имаха за задача да програмират надпис „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ“. Първо направиха текстов документ в Google Документи, в който вмъкнаха таблица с 5 реда и 5 колони. Документът беше споделен с всички от паралелката, като всеки имаше определена задача. Всичко това се случи с подкрепата и насоките на техния кл. ръководител – г-жа Теодора Тенева и г-н Добромир Стойнов – учител в ГЦОУД. Резултатът е невероятен. Споделяме с Вас да видите как този надпис украсява тяхната класна стая.

Какво е Micro:bit?

Това е платка, която представлява микроконтролер. Предназначена е за обучение по програмиране и компютърни науки. С нея деца и възрастни лесно могат да разберат връзката между хардуер и софтуер. С Micro:bit децата се чувстват като изобретатели, защото могат да го използват за всичко- от роботи до музикални инструменти. Възможностите са безкрайни стига да знаят как да работят с нея. 

Коледно предизвикателство към паралелка 1:1 в III клас
Към началото