Категория: Новина

http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2021/08/daeu_pismo-4.pdf

ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители, Предоставяме линк до Виртуалната панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране за учебната 2022/2023…