ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Обучение в ел. среда за всички ученици за периода 30 ноември до 18 декември 2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всички ученици от 1. до 7. клас от ОУ „Димитър Талев“ ще се обучават в електронна среда от разстояние за периода 30.11-18.12.2020 г. Дневните разписания са качени в сайта на училището раздел „организация“. Обучението ще следва утвърденото седмично разписание. В електронна среда ще се провеждат и всички съпътстващи образователния процес дейности.Призоваваме да се спазват стриктно въведените противоепидемични мерки.

Continue reading

Отново обучение в електронна среда за учениците от 5. до 7. клас

С решение от днес на областния кризесен щаб Пловдив, учениците от 5. до 7. клас на територията на област Пловдив ще се обучават в електронна среда в следващите две седмици. 24.11.2020 г. до 4.12.2020 г. Мотивите са усложнена епидемиологична обстановка в областта.

Continue reading

Актуална информация за организацията на учебния процес

Учениците от 5. до 7. клас се обучават от разстояние до днес 20 ноември, включително, съгласно заповед на министъра на образованието и науката във връзка с аргументиран доклад на директора. Следва от 23 ноември да се завърнат присъствено в училище. Всички паралелки от 1-4 клас се обучават присъствено и продължават да се обучават присъствено. Една паралелка, 3.e клас, е карантинирана по предписание на РЗИ като контактна на класния ръководител, който е с положителен PCR тест. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние от 20.11.-27.11.2020 г. включително. Учебният процес е обезпечен.

Continue reading

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В понеделник, 16.11.2020 г., всички ученици от 1 до 4 клас /включително/ са в присъствено обучение съгласно утвърдено и публикувано седмично разписание и дневно разписание. Към момента има общо 7 ученици от четвърти клас на обучение в електронна среда по желание на родителите и не намираме необходимост да стартираме проучване с анкета за Вашите нагласи. Отново Ви призоваваме да не предприемате действия за обучение в електронна среда, ако не са налице здравословни причини, касаещи здравето на детето Ви. Учениците от 5 до 7 клас /включително/ продължават да се обучават в електронна среда от разстояние до 20 ноември включително.

Continue reading

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС ПРЕМИНАВАТ В ОБУЧЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

От 11 ноември до 13 ноември 2020 г. 4а, 4б и 4е клас ще се обучават в електронна среда. В организация може да видите дневното разписание. Изпратено е и като съобщение от електронния дневник. Предвид успоредно присъствено обучени на другите паралелки, ще стартират с начален час 14:00.

Continue reading

Организация при обучение в електронна среда от разстояние 10.11.-20.11.2020 г. за прогимназиален етап с решение на МОН

Уважаеми родители и ученици, от 10.11.-20.11.2020 г. вкл. прогимназиален етап преминава към ОЕСР чрез приложенията на G SUITE-Classroom/meet/hangout,използват се персоналните акаунти на учениците с домейна на училището.Спазва се седмично разписание, приложено в електронен дневник и се отразява присъствие на учениците, публикувам дневно разписание, правила за поведение и действия при ОЕСР, както и информация за провеждане на учебни часове  по учебен предмет при отсъствието на учител – прилагат се мерки съгласно публикуваните по-долу дневни разписания. Учебните часове стартират в 08:30 ч. ПРАВИЛА-В-ЕЛЕКТРОННА-СРЕДА ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ-ОЕСР 5-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ 6-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ 7-МИ-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ

Continue reading

ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ 5-7 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от утре 10.11.2020 г. до 20.11.2020 г. учениците от 5-7 клас преминават в обучение от електронна среда.  Изпратено е аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката със следните аргументи: 1. голям брой отсъстващи болни учители 2. голям брой отсъстващ помощен персонал 3. невъзможност за осигуряване на заместници 4. увеличаващ се брой на положителни PCR тестове Решението е взето на педагогически съвет и е съгласувано с обществения съвет. Взети са предвид нагласите на родители и учители. Обучението ще се случва във виртуалните класни стаи чрез синхронни дистанционни часове. В класните стаи са публикувани дневно разписание,

Continue reading

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ СТАТУС В ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

УЧЕНИЦИ С COVID-19 – 0 към 3.11.2020 г. СЛУЖИТЕЛИ С COVID-19 – 1 към 3.11.2020 г. КАРАНТИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ – 0 към 3.11.2020 г. КАРАНТИНИРАНИ УЧЕНИЦИ, КОНТАКТНИ НА БЛИЗКИ С COVID-19 – 10 към 3.11.2020 г. (на учениците е осигурено обучение в електронна среда от разстояние) УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В ОЕСР ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ – 3-ма към 3.11.2020 г. ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ С ГРИПОПОДОБНИ СИМПТОМИ – 4 към 3.11.2020 г.

Continue reading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Моля да отговорите чрез линка на google form’s на проучването ни.Целта на анкетата на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив е да проучи предварително обезпечеността на ОЕРС и да се предвиди подкрепа за равни условия за всяко дете.

Информация за осигуряване на обучение от разстояние в електронна среда

Continue reading

Анкетна карта за проучване на желанията на учениците и избора им на занимания по интереси

Уважаеми родители и ученици, моля попълнете линка само при желание и интерес от Ваша страна за посещение на занимания по интереси ( извънкласни дейности ) за учебната 2020/ 2021 г. Линка следва да бъде попълнен до 28.09.2020 г. Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други. Анкетна карта за проучване на желания

Continue reading