ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, можете да се запознаете с публикуваните списъци по паралелки за учебна 2020/ 2021 г., прием първи клас от меню <Прием>,<Списъци I клас>

Continue reading

Скъпи седмокласници, уважаеми родители,

При спазване на противоепидемичните мерки на 02.07.2020 г. в двора на училището ще се връчат тържествено свидетелствата за завършване на основно образование. За 7 а клас начален час 09.30 ч. За 7 б клас начален час 09.30 ч. За 7 в клас начален час 10.45 ч. За 7 г клас начален час 10.45 ч.

Continue reading

Информация за ученици и родители IV, V, VI клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  IV, V, VI  КЛАС,  УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА Връчването на удостоверения за завършен начален етап на основното образование за IV клас и справки с резултатите на учениците по учебни предмети за V и VI клас ще се извърши при следната организация: 1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката при спазване на противоепидемичните мерки и физическа дистанция. Не се допуска струпване на ученици, родители, длъжностни лица на входа, в коридорите и класните стаи. 2. КОГА? – От 07:30 до 18:30 часа  18 и 19 юни – Връчват се удостоверения за завършен начален етап на основното образование

Continue reading

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ – НВО 7 КЛАС

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ Презентация за НВО 2020 г. Линкове от презентацията: Държавен план-прием за учебната 2020-2021 г.ПЛАН- ПРИЕМ В VIII КЛАСhttp://www.ruobg.com/ РУО-Пловдив – ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ Вх. № и уникален вход в служебната бележка Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в

Continue reading

„Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“

Уважаеми родители, скъпи ученици! Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“  https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

Continue reading

Конкурс рисунка „Старинен Пловдив през детските очи“ поздравления за селектираните и наградени с грамота участници – ученици и техният учител г-жа Марияна Ангелова-Острева. Бъдете съпричастни чрез следващата виртуална разходка

Continue reading

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Записването на ученици в първи клас  ще се осъществи в двите от 03 юни 2020 г.  (след обявяването на класираните ученици към 9:00 часа) до 09.06.2020 г. (включително) от 8:00 до 17:00 часа. Следва да посетите училище с предпазна маска и без симптоми на ОРБ. На фоайето на втория етаж ще получите указания за реда на записване.                        ВАЖНО! Записването могат  да направят само родители. Задължително се представят: лична карта на родителя, акт за раждане на детето  – копие и оригинал, удостоверение за  завършена подготвителна група само оригинал, документи

Continue reading

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В I-III КЛАС, УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

Връчването на удостоверения за завършен клас ще сеизвърши при следната организация: 1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката. 2. КОГА? – От 7:30 до 18:30 часапри спазване на следния график: 1 и 2 юни – Връчват сеудостоверения на първи клас. 3 и 4 юни – Връчват сеудостоверения на втори клас. 5 и 8 юни – Връчват сеудостоверения на трети клас. 3. ОТ КОГО? – Класниятръководител/ учителят в група ЦОУД връчва удостоверението за завършен клас. Ще имате вашитеминутки да създадете незабравими спомени със снимка до любимия учител приспазване на безопасна дистанция. 4. КАК? –  Достъп в училище ще имат само родители иученици без симптоми на ОВЗ. Влиза се

Continue reading

Поздрав към учениците от директора на ОУ „Димитър Талев“

СКЪПИ УЧЕНИЦИ НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ПЛОВДИВ, Честит Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! Ценете  и уважавайте грамотността, образованието и културата! Правейки ги ваши основополагащи ценности, вие ще се възвисите в успешни личности. Ще мечтаете и ще сбъдвате! Ще упражнявате професии, с които ще израствате  непрекъснато и ще бъдете щастливи. Образованието ще ви направи добри хора и активни граждани на България и света. Спомнете си българската народна приказка „Най-скъпоценният плод“ „- Вярно е, тате, че аз се връщам с празни ръце. Но парите, който ми даде, аз не похарчих за скъпи плодове. Аз постъпих, тате,

Continue reading

22 май – неучебен, но присъствен за виртуално тържествено отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 25 май почивен ден

Уважаеми родители и ученици, На 22 май от 10:00 часа ще стартира онлайн тържество във виртуалните класни стаи при следната организация: 1. 10:00 до 10:30 – първи класове, мото на видеото „За буквите“ 2. 10:40 до 11:10 – четвърти класове,  мото на видеото „Върви народе възродени“ 3.  11:20 до 11:50 – шести  класове,  мото на видеото „И ний сме дали нещо на света“

Continue reading