УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА,

При записването на вашите деца като ученици в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив, получихте информация за предстояща инициатива „Дни за ориентиране на първокласника“.
Публикуваме брошура с детайлна информация за начина на организиране. Моля да се запознаете внимателно с програмата и реда и начина на провеждане.
Очакваме малките първокласници с нетърпение и усмивки!