ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Скъпи седмокласници, уважаеми родители,

При спазване на противоепидемичните мерки на 02.07.2020 г. в двора на училището ще се връчат тържествено свидетелствата за завършване на основно образование. За 7 а клас начален час 09.30 ч. За 7 б клас начален час 09.30 ч. За 7 в клас начален час 10.45 ч. За 7 г клас начален час 10.45 ч.

Continue reading

29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП, е подготвила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение. Mерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата:

Continue reading

Успехи на клуб „Компютърна графика“

 580 рисунки, 340 колажа и 101 творби от чужбина в  Единадесети международен конкурс за компютърна рисунка  и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2020 и наградени участници: Цветелин Вичев- 9 г. – СРЕБЪРЕН МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Даниел Гюдженов- 8 г. – СРЕБЪРЕН МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Гергана Хаджипетрова- 8 г. – БРОНЗОВ МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Даниела Хаджипетрова- 8 г. – БРОНЗОВ МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив    Ален Мюслюм – 9  г. ОУ „Димитър Талев“ Пловдивм – Поощрение

Continue reading

Информация за ученици и родители IV, V, VI клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  IV, V, VI  КЛАС,  УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА Връчването на удостоверения за завършен начален етап на основното образование за IV клас и справки с резултатите на учениците по учебни предмети за V и VI клас ще се извърши при следната организация: 1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката при спазване на противоепидемичните мерки и физическа дистанция. Не се допуска струпване на ученици, родители, длъжностни лица на входа, в коридорите и класните стаи. 2. КОГА? – От 07:30 до 18:30 часа  18 и 19 юни – Връчват се удостоверения за завършен начален етап на основното образование

Continue reading

„Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“

Уважаеми родители, скъпи ученици! Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“  https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

Continue reading

Конкурс рисунка „Старинен Пловдив през детските очи“ поздравления за селектираните и наградени с грамота участници – ученици и техният учител г-жа Марияна Ангелова-Острева. Бъдете съпричастни чрез следващата виртуална разходка

Continue reading

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В I-III КЛАС, УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

Връчването на удостоверения за завършен клас ще сеизвърши при следната организация: 1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката. 2. КОГА? – От 7:30 до 18:30 часапри спазване на следния график: 1 и 2 юни – Връчват сеудостоверения на първи клас. 3 и 4 юни – Връчват сеудостоверения на втори клас. 5 и 8 юни – Връчват сеудостоверения на трети клас. 3. ОТ КОГО? – Класниятръководител/ учителят в група ЦОУД връчва удостоверението за завършен клас. Ще имате вашитеминутки да създадете незабравими спомени със снимка до любимия учител приспазване на безопасна дистанция. 4. КАК? –  Достъп в училище ще имат само родители иученици без симптоми на ОВЗ. Влиза се

Continue reading

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V-VII КЛАС – 29.05.2020 г., 18:00 ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 29.05.2020 г., 18:00 часа ще се проведат родителски срещи от разстояние във виртуалните класни стаи на учениците по паралелки чрез създадена видеосреща от класните ръководителите. Предмет на родителската среща са: Приема на ученици след седми клас в неспециализираните училища за учебната 2020/ 2021 г. Обсъждане и преглед на информацията за обучението и развитие на учениците, възможности за развитие и мерки за преодоляване на образователни дефицити.

Continue reading

Провеждане на родителски срещи в електронна среда I – IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО, Съгласно Годишния план за дейността на училището и график за провеждане на родителски срещи,на 29 април от 18:00 часа ще се проведат онлайн родителски срещи относно обратна връзка за резултатите от обучението към момента  за учениците от 1-4 клас и възможности за развитие и повишаване на успеха им и резултатите от НВО за четвърти клас.Ще бъде предоставена информация за заявленията за  избор на избираеми учебни часове за следващата учебна година, спортни дейности и заявления за целодневна организация на учебния ден.Присъединяването Ви към родителските срещи ще се осъществява чрез Google Meet, а присъствието

Continue reading