ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Обучение в ел. среда за всички ученици за периода 30 ноември до 18 декември 2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всички ученици от 1. до 7. клас от ОУ „Димитър Талев“ ще се обучават в електронна среда от разстояние за периода 30.11-18.12.2020 г. Дневните разписания са качени в сайта на училището раздел „организация“. Обучението ще следва утвърденото седмично разписание. В електронна среда ще се провеждат и всички съпътстващи образователния процес дейности.Призоваваме да се спазват стриктно въведените противоепидемични мерки.

Continue reading

Актуална информация за организацията на учебния процес

Учениците от 5. до 7. клас се обучават от разстояние до днес 20 ноември, включително, съгласно заповед на министъра на образованието и науката във връзка с аргументиран доклад на директора. Следва от 23 ноември да се завърнат присъствено в училище. Всички паралелки от 1-4 клас се обучават присъствено и продължават да се обучават присъствено. Една паралелка, 3.e клас, е карантинирана по предписание на РЗИ като контактна на класния ръководител, който е с положителен PCR тест. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние от 20.11.-27.11.2020 г. включително. Учебният процес е обезпечен.

Continue reading

19 ноември – Международен ден без тютюнопушене – национална акция в дните 18-19 ноември 2020 г. и покана за участие в онлайн обучение за учители, родители

Сдружение „България без дим“ отправя покана за включване в национална акция „Да спечелим заедно: един ден без цигари!“. Във връзка с Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември, Коалиция за живот без тютюнев дим, сдружение “Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“ и сдружение „Въздух за здраве” канят учители, родители да участват в онлайн обучение на тема: Пасивното пушене при децата в новата обстановка и дългосрочната профилактика на белодробното здраве. Обучението ще се проведе онлайн на 18.11.2020 г., сряда, от 20:00 часа. За участие в уебинара е необходима регистрация на посочения адрес: https://us02web.zoom.us/j/89502084495?pwd=YWdPOUdPc3lMNE9yMHdPbXJkYTVYZz09. публикацията в страницата на “България без дим; публикация

Continue reading

Организация при обучение в електронна среда от разстояние 10.11.-20.11.2020 г. за прогимназиален етап с решение на МОН

Уважаеми родители и ученици, от 10.11.-20.11.2020 г. вкл. прогимназиален етап преминава към ОЕСР чрез приложенията на G SUITE-Classroom/meet/hangout,използват се персоналните акаунти на учениците с домейна на училището.Спазва се седмично разписание, приложено в електронен дневник и се отразява присъствие на учениците, публикувам дневно разписание, правила за поведение и действия при ОЕСР, както и информация за провеждане на учебни часове  по учебен предмет при отсъствието на учител – прилагат се мерки съгласно публикуваните по-долу дневни разписания. Учебните часове стартират в 08:30 ч. ПРАВИЛА-В-ЕЛЕКТРОННА-СРЕДА ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ-ОЕСР 5-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ 6-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ 7-МИ-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ

Continue reading

Европейския ден на спорта в училище

Във връзка с Европейския ден на спорта в училище, на 25 септември в ОУ ,,Димитър Талев“ се организираха спортно – състезателни игри за бързина, ловкост и координация и завършиха с дърпане на въже. В игрите на открито участие взеха учениците от различни класове.

Continue reading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Моля да отговорите чрез линка на google form’s на проучването ни.Целта на анкетата на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив е да проучи предварително обезпечеността на ОЕРС и да се предвиди подкрепа за равни условия за всяко дете.

Информация за осигуряване на обучение от разстояние в електронна среда

Continue reading

Анкетна карта за проучване на желанията на учениците и избора им на занимания по интереси

Уважаеми родители и ученици, моля попълнете линка само при желание и интерес от Ваша страна за посещение на занимания по интереси ( извънкласни дейности ) за учебната 2020/ 2021 г. Линка следва да бъде попълнен до 28.09.2020 г. Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други. Анкетна карта за проучване на желания

Continue reading

Правилник на ОУ „Димитър Талев“ за работа в условията на COVID-19 и при извънредни обстоятелства и Правилник за работа и обучение от разстояние в електронна среда

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Документите са публикувани в раздел „Училищни документи“ за Ваше информиране и спазване на разпоредбите.

Continue reading

Електронно заявяване на купони за обяд в училищния стол

От тази учебна година ОУ “ Димитър Талев“ ще се присъедини към училищата в България, ползващи електронната платформа „Здравословно училище“. Родителите ще имат възможността да закупят купони по електронен път и да се информират чрез съобщения ежедневно обядвало ли е детето им и колко здравословно е менюто. Подробна информация как работи платформата ще прочетете на сайта на платформата и ще чуете на родителските срещи. ЗДРАВОСЛОВНО УЧИЛИЩЕ

Continue reading

Родителски срещи II, III,IV,VI,VII клас-учебна 2020/ 2021 г.

На 09.09 – виртуални родителски срещи за II,III,IV клас, начален час:18:00 ч. чрез https://classroom.google.com/ и https://meet.google.com/ на 10.09 – виртуални родителски срещи VI и VII клас, начален час 18:00 ч. чрез https://classroom.google.com/ и https://meet.google.com/ Във виртуалната класна стая на всяка паралелка ще бъдат публикувани от класните ръководители учебни планове на паралелките, дневно разписание, правилник за дейността на училището и правилник в условия на ковид-19 , ще бъдат приложени линкове за присъединяване към всяка родителска среща.

Continue reading