ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

АКТУАЛНО:Дневно разписание на учениците от I-VII клас за периода 30.03.2020 г. – 12.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Моля запознайте с актуализираното дневно разписание на паралелките в прикачения файл:

Continue reading

Относно достъп до училище до 29.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ,  Със заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на г-н Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването  са преустановени учебните занятия  на територията на Република България до 29.03.2020 г. ОУ „Димитър Талев“ ще осъществява дистанционна форма на обучение. Достъпът на родители и други външни лица в училище е забранен! При необходимост от административна услуга, ползвайте електронната поща primary.school@ou-dtalev.info   или формата за контакт на сайта на училището. Вижте контакти на http://ou-dtalev.info/ тел. 032 692034 и 032 692388

Continue reading

В помощ на ученика и родителя при провеждане на онлайн обучение във виртуални класни стаи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, За да успеете успешно да се включите във виртуалните класни стаи трябва да напишете адрес: https://classroom.google.com/ След това изписвате целия адрес който са Ви предоставили класните ръководители и е създаден персонално за Вашето дете (e-mail adress, който ще трябва да активирате с влизане в gmail.com) ЗА КОНСУЛТАЦИЯ при възникнали трудности и невъзможност за включване в електронно обучение, моля свържете се първоначално с класния ръководител, след което може да се консултирате по компетентност, както следва: ИРИНА ЧОЛАКОВА – Директор, 0877 11 33 72 Илия Добрев, РНИКТ, 0877 15 41 98 Иванка Василева – зам.-директор УД, 0899 06

Continue reading

Уважаеми родители и ученици, „Правилник за дейността на основно училище „Димитър Талев“ при извънредни ситуации“ е публикуван на сайта в раздел<Училищни документи> в категория <Училищни нормативни документи>

Правилникът конкретизира правата и задълженията на участниците в образователния процес – учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. С този правилник се урежда дейността на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив в условия на извънредни и непредвидени обстоятелства, които са пречка за физическо присъствие на ученици и педагогически специалисти в училище и не са резултат от тяхно действие или бездействие.

Continue reading

Инициативата „Писмо в пощенски плик“

Целта на инициативата е да подобри и усъвършенства писмената дейност при учениците от начален етап, както и да подкрепи овладяването на съвременния български правопис и насърчаването на правописната грамотност. насочена и към формиране и усъвършенстване на социалните компетентности на учениците: повишаване на мотивацията за формиране на нови интереси, насърчаване на умения за изграждане на нови контакти, умения за ползване на обществени социални услуги. Писането е една от формите на съзнателната речева дейност в основата на която лежат сложни мисловни процеси.  С популяризирането на инициативата се надяваме повече хора да започнат да обръщат внимание на това, че е нужно да пазим

Continue reading

Усмихнат час за приказки, запомнящ се, интересен и неповторим! Напомниха, че спазвайки заветите на Левски и извършвайки добри дела, всички заедно можем да направим нашата родина България по-успешна и равна на другите европейски държави.

През месец февруари ученици от IVв клас с класен ръководител АнелияКонстантинова, четоха приказки на деца от детските градини „Здравец“ и „Валентина“. Пред децата от предучилищните групи в детска градина „Валентина“ ученицитевлезнаха в ролята на последователи на Васил Левски и прочетоха кратки истории заживота и делото на Апостола. Напомниха, че спазвайки заветите на Левски и извършвайки добри дела, всички заедно можем да направим нашата родина България по-успешна и равна на другите европейски държави. Като посланици на добрите думи и дела, в седмицата посветена под надслов „Не на насилието“, учениците посетиха детска градина „Здравец“. Пред децата от предучилищната група те прочетоха приказката

Continue reading

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ. ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ….

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Каним Ви да присъствате на родителски срещи, които ще се проведат в класните стаи на съответните паралелки, на следните дати: 21.01.2020 г. /вторник/ от 18:00 часа за начален етап, I – IV клас 22.01.2020 г. /сряда/ от 18:00 часа за прогимназиален етап, V – VII клас Дневен ред: Дейности за изпълнение на Стратегията за възпитателна работа в образователните институции: изграждане на партньорство с родителите – подписване на споразумение за партньорство, сътрудничество, взаимодействие и споделена отговорност в процеса на  обучение, възпитание и социализация на ученика. 2. Обратна връзка за резултатите на учениците, възможности за развитие и мерки за повишаване

Continue reading