ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ 5-7 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Считано от утре 10.11.2020 г. до 20.11.2020 г. учениците от 5-7 клас преминават в обучение от електронна среда. 

Изпратено е аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката със следните аргументи:

1. голям брой отсъстващи болни учители

2. голям брой отсъстващ помощен персонал

3. невъзможност за осигуряване на заместници

4. увеличаващ се брой на положителни PCR тестове

Решението е взето на педагогически съвет и е съгласувано с обществения съвет. Взети са предвид нагласите на родители и учители.

Обучението ще се случва във виртуалните класни стаи чрез синхронни дистанционни часове.

В класните стаи са публикувани дневно разписание, графици и правила.

През перода на обучение от разстояние допълнителния учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности няма  да се реализира. Ще се проведе при присъствен учебен процес.

При технически проблем информирайте класния ръководител своевременно.

Желаем здравe на всички и вярваме, че обучението от разстояние ще се реализира при отговорност и дисциплина от страна на учениците и контрол и стимулиране от Ваша.