ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ СТАТУС В ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

УЧЕНИЦИ С COVID-19 – 0 към 3.11.2020 г.

СЛУЖИТЕЛИ С COVID-19 – 1 към 3.11.2020 г.

КАРАНТИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ – 0 към 3.11.2020 г.

КАРАНТИНИРАНИ УЧЕНИЦИ, КОНТАКТНИ НА БЛИЗКИ С COVID-19 – 10 към 3.11.2020 г. (на учениците е осигурено обучение в електронна среда от разстояние)

УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В ОЕСР ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ – 3-ма към 3.11.2020 г.

ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ С ГРИПОПОДОБНИ СИМПТОМИ – 4 към 3.11.2020 г.