ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Организация при обучение в електронна среда от разстояние 10.11.-20.11.2020 г. за прогимназиален етап с решение на МОН

Уважаеми родители и ученици,

от 10.11.-20.11.2020 г. вкл. прогимназиален етап преминава към ОЕСР чрез приложенията на G SUITE-Classroom/meet/hangout,използват се персоналните акаунти на учениците с домейна на училището.Спазва се седмично разписание, приложено в електронен дневник и се отразява присъствие на учениците, публикувам дневно разписание, правила за поведение и действия при ОЕСР, както и информация за провеждане на учебни часове  по учебен предмет при отсъствието на учител – прилагат се мерки съгласно публикуваните по-долу дневни разписания. Учебните часове стартират в 08:30 ч.

ПРАВИЛА-В-ЕЛЕКТРОННА-СРЕДА

ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ-ОЕСР

5-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ

6-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ

7-МИ-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ