ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Отново обучение в електронна среда за учениците от 5. до 7. клас

С решение от днес на областния кризесен щаб Пловдив, учениците от 5. до 7. клас на територията на област Пловдив ще се обучават в електронна среда в следващите две седмици. 24.11.2020 г. до 4.12.2020 г. Мотивите са усложнена епидемиологична обстановка в областта.

Continue reading

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В понеделник, 16.11.2020 г., всички ученици от 1 до 4 клас /включително/ са в присъствено обучение съгласно утвърдено и публикувано седмично разписание и дневно разписание. Към момента има общо 7 ученици от четвърти клас на обучение в електронна среда по желание на родителите и не намираме необходимост да стартираме проучване с анкета за Вашите нагласи. Отново Ви призоваваме да не предприемате действия за обучение в електронна среда, ако не са налице здравословни причини, касаещи здравето на детето Ви. Учениците от 5 до 7 клас /включително/ продължават да се обучават в електронна среда от разстояние до 20 ноември включително.

Continue reading

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС ПРЕМИНАВАТ В ОБУЧЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

От 11 ноември до 13 ноември 2020 г. 4а, 4б и 4е клас ще се обучават в електронна среда. В организация може да видите дневното разписание. Изпратено е и като съобщение от електронния дневник. Предвид успоредно присъствено обучени на другите паралелки, ще стартират с начален час 14:00.

Continue reading

ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ 5-7 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от утре 10.11.2020 г. до 20.11.2020 г. учениците от 5-7 клас преминават в обучение от електронна среда.  Изпратено е аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката със следните аргументи: 1. голям брой отсъстващи болни учители 2. голям брой отсъстващ помощен персонал 3. невъзможност за осигуряване на заместници 4. увеличаващ се брой на положителни PCR тестове Решението е взето на педагогически съвет и е съгласувано с обществения съвет. Взети са предвид нагласите на родители и учители. Обучението ще се случва във виртуалните класни стаи чрез синхронни дистанционни часове. В класните стаи са публикувани дневно разписание,

Continue reading

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ СТАТУС В ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

УЧЕНИЦИ С COVID-19 – 0 към 3.11.2020 г. СЛУЖИТЕЛИ С COVID-19 – 1 към 3.11.2020 г. КАРАНТИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ – 0 към 3.11.2020 г. КАРАНТИНИРАНИ УЧЕНИЦИ, КОНТАКТНИ НА БЛИЗКИ С COVID-19 – 10 към 3.11.2020 г. (на учениците е осигурено обучение в електронна среда от разстояние) УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В ОЕСР ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ – 3-ма към 3.11.2020 г. ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ С ГРИПОПОДОБНИ СИМПТОМИ – 4 към 3.11.2020 г.

Continue reading

15 септември 2020 г. – организация на първия учебен ден

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В трепетно очакване сме на първия учебен ден. Организацията вече Ви е сведена от класните ръководители на проведените първи организационни родителски срещи. Отново ви публикуваме основни детайли за деня: САМО ЗА ПЪРВИ КЛАС – тържествено откриване на двора с начален час 08:30 часа до 9:00 часа. След тържествената част САМО ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ влизат в сградата за провеждане на първия учебен ден. За учениците от ВТОРИ – СЕДМИ КЛАСОВЕ, началото на учебния ден е от 09:30 часа. Учениците се допускат съгласно разпределението на входове при задължително поставена МАСКА на лицето! Родители НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ В СГРАДАТА.

Continue reading

Провеждане на „Дни за ориентиране на първокласника“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ  УЧЕБНА 2020/ 2021, Потвърждаваме провеждането на инициативата ни „Дни за ориентиране на първокласника“ В дните 8, 9 и 10.09.2020 г. във времето 8:00 – 10:30 часа, тези от Вас, които желаят, следва да доведат децата си пред централния вход в посочения начален час. Учениците следва да са със защитни маски. Родителите НЕ СЕ ДОПУСКАТ ВЪВ ФОАЙЕТО. Класните ръководители ще поемат първокласниците от входа. Не е необходимо да си носят нещо задължително, като помагала например. Ние ще предоставим на всяко дете. Първа родителска среща ще има на 08.09.2020 г.  от 18:00 часа в двора на училището при

Continue reading

Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа

Уважаеми родители, за всички нас предстои една необичайна учебна година изпълнена с нови изпитания и отговорности. В тази връзка прилагам линк към Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ и експерти от отдел „Киберсигурност“ и Центъра за безопасен интернет : https://sacp.government.bg/sites/default/files/news/pravila-za-bezopasnost-na-decata-i_0.pdf

Continue reading

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНАТА АНКЕТА ЗА ДРУГА ФОРМА, РАЗЛИЧНА ОТ ПРИСЪСТВЕНА, ЗА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Публикуваната анкета НЕ се отнася за вариант при извънредна ситуация, а за целогодишна форма на обучение при ученици по медицински причини. Тоест, ученици, които поради наличие на заболявания не могат да присъстват в клас. Всички изпратени отговори са изтрити поради обратна връзка за различното тълкувание на  предназначението ѝ. Молим да я попълнят отново само родители, които избират друга форма за обучение за цялата година при наличие на медицински причини за прилагането им. Изготвяме правила да превключване на обучение в електронна среда съгласно дадените указания от МОН. Ще Ви запознаем с тях преди началото на учебната година.

Continue reading

Разпределение на учениците в пети клас по паралелки, учебна 2020/ 2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЕТОКЛАСНИЦИ – УЧЕБНА 2020/ 2021 Г. И ВИЕ СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В сайта на училището в раздел „Прием“ http://ou-dtalev.info/ са публикувани списъците по паралелки. Освен разпределението на учениците, същите съдържат информация за съотношението на броя момичета/ момчета, вида на разширената подготовка и името на класния ръководител.

Continue reading