ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Author : Ирина Чолакова

5. и 6. клас в електронна среда до края на първия учебен срок

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Току-що получихме информация от РУО, че от 24 до 28 януари 2022 г., класовете 5. и 6. ще се обучават в електронна среда от разстояние. Учениците от 7. клас и начален етап ще се обучават присъствено. Промяната е във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад на началника […]

Подкрепителни материали психика тестване на ученици

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Като педагози, отдадени на своята професия и съзнаващи, колко е важно, освен безопасна среда в училище,  да осигурим и подкрепяща среда за крехката детска психика,  поставена под въздействието на външни обстоятелства и неприсъщи дейности, каквито са спазването на противоепидемичните мерки и тестването с щадящите бързи антигенни тестове, изготвихме презентация за нашите ученици, която публикуваме. […]

УВАЖАEМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В 4. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021- 2022 година

Съгласно чл. 67 от Правилника за дейността на училището, групите за ЦОУД се формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите. Броят на групите се определя със заповед на директора преди началото на учебната година в зависимост от подадените заявления до 1 септември, както и съобразно възможностите на училището. След 1 […]

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2021/ 2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Стартът на кампанията за прием на първокласници е 11 май 2021 г. Подробна информация може да прочетете в раздел прием. С цел да направите спокоен, информиран и мотивиран избор, подготвихме видео прeдставяне на бъдещите класни ръководители. От общо шестте паралелки, една ще е стандартна, а в останалите пет учениците ще се обучават при […]

УЧЕБЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 7. КЛАС В ПЕРИОДА от 12 април до 30 април 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Със заповед на министъра на здравеопазването, считано от 12 април 2021 година всички ученици от 1. до 4. клас ще се обучават присъствено в училище.  1/ от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците и от 7. клас, учениците от 5. и 6. клас се обучават в електронна среда от […]

Срещи с родителите на ученици от I – VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В изпълнение на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“,ще се проведат онлайн срещи на родителите с учителите.13 ЯНУАРИ 2021 г. (сряда) от 18:00 часа във виртуалните класните стаи на I, II,III,IV класове.На 14 ЯНУАРИ 2021 г. (четвъртък) от 18:00 часа във виртуалните класните стаи на V, VI, VII класове.Ще получите обратна […]

НАГРАЖДАВАНЕ ТРАДИЦИОННИ КОЛЕДНИ КОНКУРСИ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“

НАГРАДИ 1 място: ваучер 50 лв. 2 място: ваучер 30 лв. 3 място: ваучер 20 лв ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:  КАКВО Е ЗА МЕН КОЛЕДА? 1 място: Мари Жиговечка, 6.б клас 2 място: Никол Шопова, 4.в клас 3 място: Васил Мадански, 3. г клас ВТОРА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ЗА…1 място: Елица Стоицева, 4.д клас 2 […]

Към началото