ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, можете да се запознаете с публикуваните списъци по паралелки за учебна 2020/ 2021 г., прием първи клас от меню <Прием>,<Списъци I клас>