ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Скъпи седмокласници, уважаеми родители,

При спазване на противоепидемичните мерки на 02.07.2020 г. в двора на училището ще се връчат тържествено свидетелствата за завършване на основно образование.

За 7 а клас начален час 09.30 ч.

За 7 б клас начален час 09.30 ч.

За 7 в клас начален час 10.45 ч.

За 7 г клас начален час 10.45 ч.