ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП, е подготвила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.

Mерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата: