ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В I-III КЛАС, УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

Връчването на удостоверения за завършен клас ще се
извърши при следната организация:

1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката.

2. КОГА? – От 7:30 до 18:30 часа
при спазване на следния график:

1 и 2 юни – Връчват се
удостоверения на първи клас.

3 и 4 юни – Връчват се
удостоверения на втори клас.

5 и 8 юни – Връчват се
удостоверения на трети клас.

3. ОТ КОГО? – Класният
ръководител/ учителят в група ЦОУД 
връчва удостоверението за завършен клас.

Ще имате вашите
минутки да създадете незабравими спомени със снимка до любимия учител при
спазване на безопасна дистанция.

4. КАК? –  Достъп в училище ще имат само родители и
ученици без симптоми на ОВЗ. Влиза се с маска и задължително дезинфекциране на
ръцете на входа. Не се позволява струпване в класните стаи. Родителите изчакват
пред входа на класната стая. На излизане задължително полагат подпис  в книгата за регистриране на издадени и
получени удостоверения за завършен клас.

5.  КАКВО СЛЕДВА ДА
СЕ ПРЕДАДЕ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ?
 –  Връщат се учебници за II и III клас.

6. КЪДЕ ДА НАМЕРИМ СПИСЪК С КНИГИТЕ ЗА ЛЯТОТО? – В сайта на училището ще се публикуват списъците на препоръчителната
литература и проектна работа за лятната ваканция.

7. БЛАГОДАРНОСТИ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От името на директора на училището, г-жа Ирина Чолакова,
зам.-директорите по учебна дейност г-жа Иванка Василева и г-жа Лиляна Дочева и
разбира се от невероятния екип на началните учители-класни ръководители и
учителите в група за ЦОУД изказваме нашата благодарност към всички родители за
проявената подкрепа и позитивно сътрудничество в периода на дистанционно
електронно обучение. Избрахме да запомним тези дни  с чувство на гордост от развитите личностни
умения за комуникация, дигитализация, самодисциплина и отговорност. Гордеем се
с нашите ученици и им пожелаваме да са здрави и да имат едно прекрасно лято с
радостни преживявания.