ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на ученици в първи клас  ще се осъществи в двите от 03 юни 2020 г.  (след обявяването на класираните ученици към 9:00 часа) до 09.06.2020 г. (включително) от 8:00 до 17:00 часа.

Следва да посетите училище с предпазна маска и без симптоми на ОРБ.

На фоайето на втория етаж ще получите указания за реда на записване.

                       ВАЖНО!

Записването могат  да направят само родители.

Задължително се представят: лична карта на родителя, акт за раждане на детето  – копие и оригинал, удостоверение за  завършена подготвителна група само оригинал, документи доказващи адресната регистрация.