ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V-VII КЛАС – 29.05.2020 г., 18:00 ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 29.05.2020 г., 18:00 часа ще се проведат родителски срещи от разстояние във виртуалните класни стаи на учениците по паралелки чрез създадена видеосреща от класните ръководителите. Предмет на родителската среща са:

  1. Приема на ученици след седми клас в неспециализираните училища за учебната 2020/ 2021 г.
  2. Обсъждане и преглед на информацията за обучението и развитие на учениците, възможности за развитие и мерки за преодоляване на образователни дефицити.