ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

10,11 и 12 септември 2019 г. „Дни за ориентиране на първокласника“ и „Дни за адаптация на петокласника“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА  ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Любезно Ви напомняме за наближаването на обявената при записването на учениците училищна инициатива.

 В дните 10, 11 и 12 септември 2019 г. от 8.00 до 10.30 часа ще се проведат  „Дни за ориентиране на първокласника“. 

Първокласниците ще имат  възможност да се запознаят със своите учители и съученици.  Да поработят в екип,  да поиграят образователни игри, да опознаят реда и правилата в училище.

Целта е на 16 септември да прекрачат с усмивка прага на своето първо училище, от което не се страхуват, защото го познават и харесват.

Откриването на учебната година ще се състои на 16.09.2019 г. от 8.30 ч.

Облеклото на първокласниците е официално.

СКЪПИ ПЕТОКЛАСНИЦИ, 

 Заповядайте в дните 10, 11 и 12 септември 2019 г. от 8.00 до 10.30 часа  в училище. Ще се проведат „Дни за адаптация на петокласника“.

Преминаването в прогимназиален етап е съпроводено с много промени за учениците в V  клас.

Целта на инициативата ни е да Ви подкрепим, като учителите Ви предоставят начини за учене и разпределение на времето.  Насоки за справяне с новостите по отношения на организацията,  съдържанието и провеждането на образователния процес. 

Освен това  ще можете да се запознаете  със съучениците си в новосформираните класове.