ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 16.09.2019 г. – ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН ЗА 2019/2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Запознайте се с организацията за деня 16.09.2019 г. 

Начало на учебния ден в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – 08:30 часа 

Край  на учебния ден в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – 11:40 часа 

заповед организация първи учебен ден