ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви на организационна родителска среща за спокоен и успешен старт на учебната 2019/ 2020 г.

Използваме случая, да пожелаем на всички ученици успех, стимулиращи резултати и много радости в училище през новата учебна година!

За родители на ученици от I  до IV клас включително, родителските срещи ще се проведат на 10.09.2019 г. (вторник).

За родители на ученици от V  до VII клас включително, родителските срещи ще се проведат на 11.09.2019 г. (сряда).

Моля подгответе се да получите безплатните учебници на родителската среща, за да имате време спокойно да ги подвържите с цел опазването им.

НАЧАЛНИЯТ ЧАС Е 18:00 ЧАСА.

ОХРАНИТЕЛЯТ ЩЕ ВИ НАСОЧИ КЪМ МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ.