ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Списъци на паралелки за първи клас за учебна 2019/2020 г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Публикувани са списъците на формираните паралелки за първи клас за учебна 2019/2020 г. в раздел <Прием> I клас