ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Списъци на ученици в V клас за учебната 2019/2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебна 2019/2020 година в ОУ „Димитър Талев“ е утвърден училищен план-прием за пет иновативни паралелки в V клас.

В раздел  <Прием – V клас> са публикувани списъци на разпределените ученици по паралелки и класните ръководители.

Информация за свободните места в тях ще намерите в раздел „Новини“.