ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОБЯВЯВАМЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

ОУ „Димитър Талев“ е със статут „иновативно“ училище. В V клас се прилагат иновации в методите на преподаване и организацията на учебния процес. Засилено като разширена подготовка за надграждащо обучение ще се изучават учебните предмети:

 

паралелка разширена подготовка брой свободни места
V A 1.Български език и литература – 1 час

2. Математика – 1,5 часа

 

5
V Б 1.Английски език – 2,5 учебни часа

 

2
V В 1.Български език и литература – 1 час

2. Математика – 1,5 часа                           

 

3
V Г 1.Български език и литература – 1,5 часа

2. Математика – 1 час

 

3
V Д 1.Английски език – 1,5 учебни часа

2. Математика – 1 час

 

5

                                                              

Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване
  2. Декларация за ЛД
  3. Акт за раждане /копие и оригинал за сверяване/
  4. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /копие и оригинал за сверяване/
  5. Личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване.