ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ЗА РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ,

На 12.06.2019 г. от 18.00 часа във фоайето на третия етаж в ОУ „Димитър Талев“ ще се проведе информативна родителска среща относно провеждането на НВО и организацията на дейностите по приема на ученици в VIII клас на неспециализирани училища.