УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 29 май 2019 г. (сряда) от 18.00 часа в класните стаи на V, VI – те класове ще се проведе родителска среща за родители на петокласници и шестокласници за втори срок на учебната 2018/ 2019 г.

Дневният ред е:

Заявления за избираеми учебни предмети и заявление за спортни дейности във връзка с изготвяне на учебния план на паралелките от VI, VII клас за учебната 2019/ 2020 г.

Обратна връзка за резултатите на учениците относно успеха и развитието им в процеса на обучение.

Презентиране на извънучилищни дейности.