ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ЗА V КЛАС ЗА УЧЕБНА 2019/2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебна 2019/2020 година в ОУ „Димитър Талев“ е утвърден училищен план-прием за пет иновативни паралелки в V клас.

Четири от тях са сформирани с ученици, завършващи IV клас в ОУ „Димитър Талев“.

ОБЯВЯВАМЕ ПРИЕМ ЗА ЕДНА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА

ОУ „Димитър Талев“ е със статут „иновативно“ училище. В V клас се прилагат иновации в методите на преподаване и организацията на учебния процес.

В обявената за прием паралелка ще се изучават засилено, като разширена подготовка за надграждащо обучение, учебните предмети:

  • Английски език – 1,5 учебни часа седмично
  • Математика – 1 учебен час седмично

Срок за кандидатствате за прием в паралелката: 13.05.2019 г. до 28.06.2019 г. (вкл.)

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец, предоставен от училището

Списъкът на приетите ученици ще бъде публикуван на сайта на училището в раздел „Прием“ на 08.07.2019 г.

Срок за записване на приетите ученици: 08.07.2019 г. до 12.07.2019 г. (вкл.)                                   

Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване
  2. Декларация за ЛД
  3. Акт за раждане /копие и оригинал за сверяване/
  4. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /копие и оригинал за сверяване/
  5. Личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване.
СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ЗА V КЛАС ЗА УЧЕБНА 2019/2020
Към началото