УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

25 април 2019 г. (четвъртък) е неучебен, но присъствен за учениците на ОУ „Димитър Талев“ по случай отбелязване на Патронния празник на училището.

Информацията е публикувана в сайта на училището, раздел „Организация“ – „Учебно и неучебно време“ в началото  на учебната на година.

Празникът е с начален час 9:00 и ще се състои в двора на училището.

Учениците следва да се вземат от училище след 10:30 часа.