УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Годишния план за дейността на училището

на 23 април 2019 г. в ОУ „Димитър Талев“ от 18 часа

в класните стаи на паралелките от първи до четвърти клас (включително) ще се проведат родителски срещи

Относно: Обратна връзка за резултатите на учениците преди края на втория  учебен срок на учебната 2018/ 2019 г. Възможности за развитие и мерки за повишаване на годишния им успех. Информация за изискванията за провеждане на НВО за учениците от IV клас. Ред и начин на училищна организация.

Дейности  относно изготвянето на училищния план-прием за учебната 2019/ 2020 година: заявления за разширена подготовка, чужд език, спортни дейности, ЦОУД.