ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН В ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ, ГР. ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Запознайте се с организацията за 15 септември, 2023 г.

08:10 – 08:25 – строяване на учениците

08:30 – 09:10 – тържествено откриване на учебната година

09:10 – 09:30 – голямо междучасие за всички ученици дневно разписание за всички ученици:

1. учебен час – 09:30 – 09:55

2. учебен час – 10:00 – 10:25

3. учебен час – 10:30 – 10:55

4. учебен час – 11:00 – 11:25

5. учебен час – 11:30 – 11:55

6. учебен час – 12:00 – 12:25

7. учебен час – 12:30 – 12:55 (край на учебния ден)

Дейностите от целодневна организация на учебния ден се реализират интегрирано в учебните часове на учениците от начален етап на образованието и съгласно предварително планиране и педагогическо взаимодействие между класните ръководители и ръководителите на групи за ЦОУД.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН В ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ, ГР. ПЛОВДИВ
Към началото