КАМПАНИЯ ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАСНА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИДНИ НА „ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕ– В СРОК ДО 14.04.2022 г.

Формуляр за регистация

Ден на отворените врати

Утвърждаване на прием първи клас