С темата си изписаха „СТОП“ –  заявяваме: СТОП НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ.

С радост учениците от 7. клас – 108 броя се включиха в инициативата на г-н Йордан Иванов, областен управител на област Пловдив  и отбелязването деня на безопасността на движението по пътищата 29 юни 2022 г.