ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Сирни Заговезни

Сутринта на Сирни Заговезни из цяла Тракия тръгват с тежки стъпки маскирани мъже – кукери. Със своите игри те прогонват злите сили и болести и отварят път за пролетните селскостопански дейности.

Кукерите носят на главите си страшни маски, а около кръста им са привързани различни по големина и форма звънци. С изгрева на слънцето дружината, водена от главния кукер – старец, цар, започва обхождането на всички домове.

Учениците от 6. клас с радост направиха кукерски маски и ги изложиха на 27.02 във фойаето на втория етаж. Ето една част от тези маски за гонене на зли духове.

Сирни Заговезни
Към началото