ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ
ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8 ДО 16.30 ЧАСА ( НА 4.07. И 6.07. – СЛУЖЕБНИ
АНГАЖИМЕНТИ ИЗВЪН БИБЛИОТЕКАТА)
МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМАТЕ ДО ДВЕ КНИГИ ЕДНОВРЕМЕННО ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА
ЛЯТОТО, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДВАДЕСЕТДНЕВНИЯ СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ.